Jarní prázdniny

Z důvodu jarních prázdnin se nekoná výuka třídy D1.  dne 6. 2. 2013.

Informace pro učební obory :  třídy A mají po jarních prázdninách - odborný výcvik / dílny /

                                         třídy B mají po jarních prázdninách - teoretické vyučování / třídy /