Druhé kolo přijímacího řízení Opravář zemědělských strojů

SOUo Králíky vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro učební obor: Opravář zemědělských strojů. Kritéria pro přijetí v 2. kole pro školní rok 2013/2014 jsou uveřejněna v sekci pro žáky.