Přijímáme přihlášky ke studiu

Pro další školní rok 2014/2015 přijímáme přihlášky ke studiu na tyto obory:

  • Opravář zemědělských strojů - učební obor tříletý
  • Podnikání - nástavbové studium denní a dálkové formy

Přijímací zkoušky se nekonají, rozhoduje pořadí uchazečů. Žák v rámci studia učebního oboru získá ZDARMA následující kurzy:

  1. Řidičské kurzy skupin B, T, C
  2. Svářečský kurz obalenou elektrodou
  3. Svářečský kurz plamenem

Nad rámec výuky nabízíme:

  • Svářečský kurz CO2
  • Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků
  • Kurz obsluhy motorové řetězové pily

Absolventi nástavbového studia získávají znalosti a vědomosti z účetnictví, ekonomiky, marketingu, managementu a dalších předmětů, což jim umožňuje mnohem výhodnější postavení na trhu práce.

Přihlášky je nutné poslat nejpozději do 15. března 2014.