V sekci pro žáky jsou zveřejněna kritéria pro přijetí pro školní rok 2013/2014