Výuka v lednu

Ve dnech 3. 1. 2013 a 4. 1. 2013 nebude na SOUo Králíky probíhat výuka. Budou uplatněna tzv. ředitelská volna z provozně organizačních důvodů. Do školy žáci nastoupí v pondělí 7. 1. 2013, a to třídy A na teotetické vyučování, třídy B na odborný výcvik.