Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku 2014/2015 bude pro první ročníky denního studia 1. září 2014 v 13.00 hod.

Ostatní ročníky denního studia zahájí školní rok 1. září 2014 v 8.00 hod.

Termíny zahájení studia dálkové formy studia budou vyvěšeny v polovině srpna.