Druhé kolo přijímacího řízení Opravář zemědělských strojů

SOUo Králíky vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro učební obor: Opravář zemědělských strojů. Kritéria pro přijetí v 2. kole pro školní rok 2013/2014 jsou uveřejněna v sekci pro žáky.

Poslední změna 01. září 2013 v 23:22

Kritéria přijímacího řízení školní rok 2013/2014 - druhé kolo

V příloze naleznete kritéria pro přijetí na naší školu.

Vytvořeno 06. května 2013 v 09:09

Rodičovské schůzky

V pátek 26. 4. 2013 od 12:30 do 15:30 hod. se v SOUo Králíky konají informační schůzky o prospěchu a chování žáků. Schůzku je možné si individuálně domluvit i v jiný termín.

Poslední změna 19. dubna 2013 v 10:22

Studijní materiály pro žáky 3. ročníků - pro zkoušku z techniky řidičský průkaz

Studijní materiály jsou umístěny v sekci pro žáky

Poslední změna 01. září 2013 v 23:22

Výsledky přijímacího řízeni naleznete v sekci pro žáky

Výsledky přijímacího řízeni naleznete v sekci pro žáky (učební obor i nástavbové studium). Zveřejnění bude dostupné od 22. dubna 2013. Dále zde naleznete stanovení povinných a nepovinných zkoušek.

Poslední změna 01. září 2013 v 23:23

Výsledky přijímacího řízení nástavbové studium obor: podnikání

V příloze naleznete pořadí přijímacího řízení- nutno znát Vaše číslo jednací - bylo Vám zasláno dopisem od školy.

Výsledky přijímacího řízení učební obor: opravář zemědělských strojů

V příloze naleznete pořadí přijímacího řízení- nutno znát Vaše číslo jednací - bylo Vám zasláno dopisem od školy.

V sekci pro žáky jsou zveřejněna kritéria pro přijetí pro školní rok 2013/2014