Jarní prázdniny

Z důvodu jarních prázdnin se nekoná výuka třídy D1.  dne 6. 2. 2013.

Informace pro učební obory :  třídy A mají po jarních prázdninách - odborný výcvik / dílny /

                                         třídy B mají po jarních prázdninách - teoretické vyučování / třídy /

Poslední změna 30. ledna 2013 v 14:50

Výuka v lednu

Ve dnech 3. 1. 2013 a 4. 1. 2013 nebude na SOUo Králíky probíhat výuka. Budou uplatněna tzv. ředitelská volna z provozně organizačních důvodů. Do školy žáci nastoupí v pondělí 7. 1. 2013, a to třídy A na teotetické vyučování, třídy B na odborný výcvik.

Poslední změna 28. prosince 2012 v 16:12

Přihlašování žáků k MZ 2013

Poslední možný termín, kdy žáci mohou předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku i s případným posudkem PUP je 3. 12. 2012. Přihlášky odevzdávejte u Mgr. Doubravové.

Poslední změna 14. listopadu 2012 v 13:46

Rodičovské schůzky

V pátek 30. 11. 2012 od 13.00 do 15.00 hod. se v SOUo konájí informační schůzky o prospěchu a chování žáků.

Schůzku je možné domluvit si individuálně i v jiný termín.

 

 

Poslední změna 09. listopadu 2012 v 07:57

Opravné zkoušky učební obor školní rok 2011/2012

Opravné zkoušky pro učební obor / školní rok 2011/2012 /

pátek 7. prosince 2012 – písemná zkouška

pondělí 10. prosince a úterý 11. prosince 2012 – praktická zkouška z
odborného výcviku

středa 19. prosince 2012 – ústní zkouška

Vytvořeno 07. října 2012 v 17:13

Okruhy k závěrečné zkoušce 2012/2013

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2012/2013

Vysvědčení

Vysvědčení pro studenty , kteří uspěli u MZ v podzimním termínu, budou připravena k předání 19. 9. 2012 od 10.00 hod. u Mgr. Doubravové.