Studium nástavba - dálková forma

Třída D1. výuka začíná 19. 9. 2012 od 7,00 hodin.

Třída D2. individuální výuka, dle vlastní potřeby kontaktujte vyučující.

Třída D3. výuka začíná 26. 9. 2012 od 7,00 hodin.

Vytvořeno 04. září 2012 v 09:23

Vyučování začíná

V týdnu od 3. 9. 2012 do 7. 9. 2012 jsou v teorii/výuka/ třídy s označením A a třídy s označením B mají odborný výcvik.

Výuka začíná jako v minulých letech od 7,00 hodin/ teorie a  praxe/.

Vytvořeno 03. září 2012 v 14:40

Zahájení školního roku 2012/2013

Zahájení školního roku je dne 3. září 2012

Vyšší ročníky mají zahájení od 8,00 hodin

První ročníky slavnostní zahájení od 10, 00 hodin v jídelně SOUo Králíky

Informační dopis zaslaný nově nastupujícím žákům ve školním roce 2012/2013 SOUo Králíky