O škole

Historie

Areál Středního odborného učiliště Králíky leží v osadě Dolní Lipka (něm. Nieder Lipka) 3 km na západ od Králík. Od počátku 90. let 19. století začalo pronikat na Králicko nové hospodářské odvětví – tovární textilní výroba. Králicko nabízelo tehdy modernímu továrnímu průmyslu vhodné podmínky, tzn. silniční a železniční spojení a nacházel se tu dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Základem této výroby bylo zpracování bavlny. Jako poslední ze tří továren v tomto regionu byla vybudována tkalcovna bavlny Benedikta Schrolla roku 1909 s přibližně 300 zaměstnanci v Dolní Lipce. Továrna vznikla v objektu bývalého mlýna. Od roku 1941 zde sídlila firma Dehler na výrobu šatů a uniforem pro armádu. Od roku 1950 jsou však prostory továrny využívány pro zcela jiné účely. Nejdříve zde probíhaly krátkodobé kurzy pro ovládání zemědělské techniky ve výcvikovém středisku zemědělských strojních stanic, později zde vzniká zemědělská škola, dnes pod názvem Střední odborné učiliště opravárenské Králíky.

historická lipka