Studijní obor – Podnikání

  • Název školního vzdělávacího programu: Podnikání
  • Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
  • Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
  • Délka a forma vzdělávání: 2 roky denní forma nebo 3 roky dálková forma
  • Platnost: od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem