Jídelní lístek 06. 12. – 10. 12.

Snídaně Přesnídávka Oběd Polévka Oběd I Oběd II Svačina Večeře
Pondělí
06. 12.
Rybí pomazánka, chléb, čaj Al.1,4,7 2rohlíky s taveným sýrem, zelenina, čaj Al.1,3,7 S kapáním Al.1,3,9 Cikánský guláš, knedlík, ovoce, čaj Al.1,3,7 Vločková kaše, ovoce, čaj Al.1,3,7 Porcovaný džem2ks, 2rohlíky, čaj Al.1,3,7 Drůbeží na paprice, těstoviny, čaj Al.1,3,7
Úterý
07. 12.
Jogurt, křupínky, rohlík, mléko, ovoce Al.1,3,7 Hrachová polévka s párkem, chléb, čaj Al.1,3,7 Hrachová polévka s párkem Al.1 Vepřové v mrkvi, brambor, moučník, džus Al.1 Špecle s uzeným a zelím, moučník, džus Al.1,3,7 2rohlíky s paštikou, čaj Al.1,3,7 Křapáče s čínou, čaj Al.1,3,7
Středa
08. 12.
Tvarohová pomazánka, 2housky, zelenina, čaj Al.1,3,7 Párek s hořčicí, chléb, čaj Al.1,3,7,10 Špenátová Al.1,3,7 Moravské koláče, ovoce, bílá káva, Al.1,3,7 Fazole chilli con carne, chléb, ovoce, čaj Al.1,3,7 1pletená houska s máslem a se salámem, čaj Al.1,3,7 Boloňské špagety, čaj Al.1,3,7
Čtvrtek
09. 12.
Chléb s máslem a šunkou, čaj Al.1,3,7 Neapolský salát, 2rohlíky, čaj Al.1,3,7 S játrovými knedlíčky Al.1,3,7,9 Lovecký plátek, rýže, okurkový salát, džus Al.1,3,7,10 Těstovinový salát s kuřecím masem, pečivo, čaj Al.1,3,7 Bábovka, jablko, čaj Al.1,3,7 Vinná klobása, bramborová kaše, rajčatový salát, čaj Al.1,3,7
Pátek
10. 12.
Pudink s ovocem, rohlík, čaj Al.1,3,7 Obalovaný chleba ve vajíčku, zelenina, čaj Al.1,3,7,10 Dršťková Al.1 Drůbeží řízek, bramborová kaše, mrkvový salát, čaj Al.1,3,7 Aljašská treska na másle, opečený brambor, tatarka, čaj Al.1,4,7    

Provoz školní jídelny

Školní jídelna poskytuje žákům možnost celodenní stravy, pro zaměstnance pouze oběd.
Výběr stravy probíhá:

  • snídaně 6:15 – 6:50
  • přesnídávka 9:15 – 9:45
  • oběd 11:30 – 12:30
  • svačina 15:00 – 15:30
  • večeře 17:00 – 17:30

Výše stravného

Snídaně 12 Kč
Přesnídávka 11 Kč
Oběd 25 Kč
Odpolední svačina 11 Kč
Večeře 19 Kč
Celodenní strava 78 Kč

Přihláška ke stravování

Žák se stane strávníkem po zaplacení zálohy na stravování (600 Kč pro dojíždějící a 2600 Kč pro ubytované žáky) a poté se domluví s vedoucí školní jídelny na odběru stravy.

Placení stravného

Stravné se platí buď v hotovosti u vedoucí školní jídelny, nebo převodem na účet školy, a to vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

Odhlášky obědů

Stravu si může žák odhlásit den předem nejpozději do 13.00 osobně u vedoucí školní jídelny (p. Věra Hájková) nebo pomocí SMS zprávy na tel. 720 960 110, kde napíšete své jméno a příjmení, třídu a datum, kdy chcete zrušit oběd! Také lze odhlásit stravu v účtárně školy na telefonu 0465 631 106. Výjimkou je pondělí ráno, kdy se lze odhlásit do 7.00. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, peníze se nevrací.

Od poloviny září se vaří dva druhy oběda. Oběd číslo dvě se přihlašuje v kanceláři vedoucí školní jídelny zapsáním do objednávkového listu a to vždy den předem. Pokud se nepřihlásí alespoň 10 strávníků, tak se ten den „dvojka“ nevaří!

POZOR: Pokud žák onemocní (nebo v jiném nepředvídatelném případě), musí oběd neprodleně odhlásit. V opačném případě musíme účtovat oběd za plnou sazbu, která je 50 Kč. (U celodenní stravy 117 Kč.)


Provozní řád školní jídelny

Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

Žáci dochází do školní jídelny, dodržují pravidla společenského chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob. Žáci mají právo odebrat si předem objednanou stravu. Žáci mají povinnost dodržovat dobu pro výdej stravy. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy. Zákonný zástupce má povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. a hygienickými předpisy a je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Provoz školní jídelny

Výdej stravy probíhá v době:

  • snídaně 6:15 – 6:50
  • přesnídávka 9:15 – 9:45
  • oběd 11:30 – 12:30
  • svačina 15:00 – 15:30
  • večeře 17:00 – 17:30
Výše stravného

Snídaně – 12 Kč
Přesnídávka – 11 Kč
Oběd – 25 Kč
Svačina – 11 Kč
Večeře – 19 Kč
Celodenní strava – 78 Kč + měsíční ubytování 900 Kč

Placení stravného

Stravné se platí každý měsíc buď v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně na účet školy převodním příkazem.

Přihlášky ke stravování a objednávka obědů

Žák, který bude odebírat obědy si nejprve v účtárně školy zaplatí zálohu na stravování, která činí pro dojíždějící žáky 600 Kč a pro ubytované 2 600 Kč. Tato první záloha zde zůstává po celou dobu žákova studia! Pak si s dokladem o zaplacení zálohy vyzvednou stravenky u vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna vaří dva druhy jídel. Oběd č.1 má strávník automaticky, pokud chce jídlo č. 2 je třeba si ho objednat. Objednává se v kanceláři u vedoucí školní jídelny na základě platné stravenky a to vždy minimálně jeden den předem. Pokud se na ten den nepřehlásí alespoň deset strávníků, tak se ten den „dvojka“ nevaří!

Výdej stravenek

Poslední týden v měsíci si u vedoucí školní jídelny vyzvednete stravenky na nový měsíc oproti záloze 600 Kč nebo 2600 Kč. Tato záloha Vám bude nejpozději do 10. dne v novém měsíci vyrovnána podle toho kolik jste v daném měsíci odebrali obědů a zbytek peněz Vám bude vyplacen zase u vedoucí školní jídelny. Kdo nebude mít vyrovnaný daný měsíc, nedostane v novém měsíci stravu ani ubytování!

Odhlášky obědů

Stravu si můžete odhlásit den předem do 13.30 u vedoucí školní jídelny osobně nebo pomocí SMS zprávy na číslo 720 960 110, kde napíšete své jméno a příjmení, třídu a den kdy chcete zrušit oběd. Také lze odhlásit oběd telefonicky v účtárně školy na čísle 465 631 106.

Oběd se vydává na základě platné stravenky. Pokud ji žák zapomene nebo ztratí – nahlásí to vedoucí školní jídelny. Pokud žák onemocní musí si oběd neprodleně odhlásit, jinak bychom mu museli účtovat oběd za plnou sazbu, která činí 50 Kč za jeden oběd!

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V době výdeje stravy je ve školní jídelně zajištěn dozor pedagogickými pracovníky školy. Žáci se řídí pokyny dozoru a zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany. Ve školní jídelně platí zasedací pořádek – každý ročník má svoji řadu stolů! Po obědě služba utírá stoly a zvedne židle. Žáci z dílen chodí na jídlo s čistýma rukama, bez čepice a bez montérkové blůzy!

Nástěnky ve školní jídelně

Na nástěnkách je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu, vyúčtování obědů za uplynulý měsíc, seznam alergenů a ostatní informace o chodu jídelny.