Jídelní lístek 11. 12. – 15. 12.

Snídaně Přesnídávka Oběd Polévka Oběd I Oběd II Svačina Večeře
Pondělí
11. 12.
Džem, máslo, 2rohlíky, mléko, ovoce Al.1,3,7 Masová pomazánka, chléb, čaj, zelenina Al.1,3,7,10 Hrstková Al.1,9 Knedlo, vepřo, zelo, ovoce, čaj Al.1,3,7 ----- 2rohlíky s plátkovým sýrem, čaj Al.1,3,7 Opečený párek, bramborová kaše, míchaný salát, čaj Al.1,7
Úterý
12. 12.
Vařené vejce, máslo, hořčice, chléb, čaj Al.1,3,7,10 Neapolský salát, 2rohlíky, čaj Al.1,3,7 Květáková Al.1,3,7 Drůbeží přírodní plátek, těstoviny, ovoce, džus Al.1,3,7 Moravské koláče, ovoce, džus Al.1,3,7 Paštika, 2rohlíky, čaj Al.1,3,7 Gratinované brambory, st.okurek, čaj Al.1,3,7
Středa
13. 12.
Loupáky s nutellou, kakao Al.1,3,7,11 Hrachová polévka s uzeninou, chléb, čaj Al.1,3,7 Hrachová s uzeninou Al.1 Smažené rybí filé, bramborový salát, zákusek, džus Al.1,3,4,7,9,10 Vepřové v játrové omáčce, brambor, zákusek, džus Al.1 Rybí salát, 2rohlíky, čaj Al.1,3,4,7,9 Štěpánská vepřová, knedlík, sušenka, čaj Al.1,3,7
Čtvrtek
14. 12.
2buchty s tvarohem a mákem, ochucené mléko Al.1,3,7 Domácí pomazánka, 2rohlíky, čaj Al.1,3,7,10 Zeleninová s jíškou Al.1,3,7,9 Mexický guláš, rýže, jablko, džus Al.1 ----- 2donuty, čaj Al.1,3,7 2hamburgery, čaj Al.1,3,7,11
Pátek
15. 12.
Chléb se salámem, zelenina, čaj Al.1,3,7,10 Chléb obalovaný ve vajíčku, čaj, zelenina Al.1,3,7,10 S játrovými knedlíčky Al.1,3,7,9 Kapustový karbanátek, bramborová kaše, mrkvový salát, čaj Al.1,3,7 -----    

Provoz školní jídelny

Školní jídelna poskytuje žákům možnost celodenní stravy, pro zaměstnance pouze oběd.
Výběr stravy probíhá:

  • snídaně 6:15 – 6:50
  • přesnídávka 9:15 – 9:45
  • oběd 11:30 – 12:30
  • svačina 15:00 – 15:30
  • večeře 17:00 – 17:30

Výše stravného

Snídaně 17 Kč
Přesnídávka 16 Kč
Oběd 35 Kč
Svačina 16 Kč
Večeře 26 Kč
Celodenní strava 110 Kč

Přihláška ke stravování

Žák se stane strávníkem po zaplacení zálohy na stravování (800 Kč pro dojíždějící a 3500 Kč pro ubytované žáky) a poté se domluví s vedoucí školní jídelny na odběru stravy.

Placení stravného

Stravné se platí buď v hotovosti u vedoucí školní jídelny, nebo převodem na účet školy, a to vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

Odhlášky obědů

Stravu si může žák odhlásit den předem nejpozději do 13.00 osobně u vedoucí školní jídelny (p. Věra Hájková) nebo pomocí SMS zprávy na tel. 720 960 110, kde napíšete své jméno a příjmení, třídu a datum, kdy chcete zrušit oběd! Také lze odhlásit stravu v účtárně školy na telefonu 0465 631 106. Výjimkou je pondělí ráno, kdy se lze odhlásit do 7.00. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, peníze se nevrací.

Od poloviny září se vaří dva druhy oběda. Oběd číslo dvě se přihlašuje v kanceláři vedoucí školní jídelny zapsáním do objednávkového listu a to vždy den předem. Pokud se nepřihlásí alespoň 10 strávníků, tak se ten den „dvojka“ nevaří!

POZOR: Pokud žák onemocní (nebo v jiném nepředvídatelném případě), musí oběd neprodleně odhlásit. V opačném případě musíme účtovat oběd za plnou sazbu.


Provozní řád školní jídelny

Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

Žáci dochází do školní jídelny, dodržují pravidla společenského chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob. Žáci mají právo odebrat si předem objednanou stravu. Žáci mají povinnost dodržovat dobu pro výdej stravy. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy. Zákonný zástupce má povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. a hygienickými předpisy a je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Provoz školní jídelny

Výdej stravy probíhá v době:

  • snídaně 6:15 – 6:50
  • přesnídávka 9:15 – 9:45
  • oběd 11:30 – 12:30
  • svačina 15:00 – 15:30
  • večeře 17:00 – 17:30
Výše stravného

Snídaně – 17 Kč
Přesnídávka – 16 Kč
Oběd – 35 Kč
Svačina – 16 Kč
Večeře – 26 Kč
Celodenní strava – 110 Kč + měsíční ubytování 1200 Kč

Placení stravného

Stravné se platí každý měsíc buď v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně na účet školy převodním příkazem.

Přihlášky ke stravování a objednávka obědů

Žák, který bude odebírat obědy si nejprve v účtárně školy zaplatí zálohu na stravování, která činí pro dojíždějící žáky 800 Kč a pro ubytované 3 500 Kč. Tato první záloha zde zůstává po celou dobu žákova studia! Pak si s dokladem o zaplacení zálohy vyzvednou stravenky u vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna vaří dva druhy jídel. Oběd č.1 má strávník automaticky, pokud chce jídlo č. 2 je třeba si ho objednat. Objednává se v kanceláři u vedoucí školní jídelny na základě platné stravenky a to vždy minimálně jeden den předem. Pokud se na ten den nepřehlásí alespoň deset strávníků, tak se ten den „dvojka“ nevaří!

Výdej stravenek

Poslední týden v měsíci si u vedoucí školní jídelny vyzvednete stravenky na nový měsíc oproti záloze 800 Kč nebo 3 500 Kč. Tato záloha Vám bude nejpozději do 10. dne v novém měsíci vyrovnána podle toho kolik jste v daném měsíci odebrali obědů a zbytek peněz Vám bude vyplacen zase u vedoucí školní jídelny. Kdo nebude mít vyrovnaný daný měsíc, nedostane v novém měsíci stravu ani ubytování!

Odhlášky obědů

Stravu si můžete odhlásit den předem do 13.30 u vedoucí školní jídelny osobně nebo pomocí SMS zprávy na číslo 720 960 110, kde napíšete své jméno a příjmení, třídu a den kdy chcete zrušit oběd. Také lze odhlásit oběd telefonicky v účtárně školy na čísle 465 631 106.

Oběd se vydává na základě platné stravenky. Pokud ji žák zapomene nebo ztratí – nahlásí to vedoucí školní jídelny. Pokud žák onemocní musí si oběd neprodleně odhlásit, jinak bychom mu museli účtovat oběd za plnou sazbu, která činí 50 Kč za jeden oběd!

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V době výdeje stravy je ve školní jídelně zajištěn dozor pedagogickými pracovníky školy. Žáci se řídí pokyny dozoru a zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany. Ve školní jídelně platí zasedací pořádek – každý ročník má svoji řadu stolů! Po obědě služba utírá stoly a zvedne židle. Žáci z dílen chodí na jídlo s čistýma rukama, bez čepice a bez montérkové blůzy!

Nástěnky ve školní jídelně

Na nástěnkách je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu, vyúčtování obědů za uplynulý měsíc, seznam alergenů a ostatní informace o chodu jídelny.